Giải pháp năng lượng mặt trời tiên tiến

Tương lai của thế giới xanh.

Sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời

Trewado cam kết cung cấp các sản phẩm năng lượng mặt trời chất lượng cao cho một tương lai bền vững.

Chiết Giang All Dimension Energy Technology Co., Ltd.

Trewado là công ty công nghệ năng lượng tái tạo hàng đầu.Đây là nhà cung cấp ESS thương mại & công nghiệp, ESS dân dụng và trạm điện di động, đồng thời là nhà cung cấp biến tần lai, biến tần ngoài lưới và biến tần trên lưới.Trong vòng 8 năm, chúng tôi đã phục vụ nhiều thương hiệu quốc tế tại hơn 20 quốc gia.